metaszperacz metaszperaczmeta-search engine
Banners & Logos!


Ithaki! > dodaj na swoje strony
html code>
<!-- start ithaki.net code --><form method="get" action="http://www.ithaki.net/cgi-bin/alicia/chopin.cgi" name="ithaki">
<input type="text" name="query">
<input type="hidden" name="where" value="polska">
<input type="submit" name="Submit" value="Szukaj!"></form>
<a href="http://www.ithaki.net" arget=_blank>ithaki.net</a> <!--end ithaki.net code -->

ithaki.net
<!-- start ithaki.net code --> <form method="get" action="http://www.ithaki.net/cgi-bin/alicia/chopin.cgi" name="ithaki"> <input type="text" name="query"> <select name="where"> <option value="amazon">Amazon</option> <option value="wap">WAP</option>
<option value="polska" selected>Polski Internet</option> <option value="web">WWW</option> <option value="news">
Wiadomosc</option> <option value="imagenes">Obrazki</option> <option value="mp3">Mp3s</option> <option value="midi">Midis</option> <option value="aranas">Strony WWW</option> </select> <input type=submit value="Szukaj!" name="submit"> </form><a href="http://www.ithaki.net" arget=_blank>ithaki.net</a> <!--end ithaki.net code -->

 

metasearch
prywatnosc | faq | reklama u nas | kontakt | comparison

ithaki.net, the most innovative &
powerful metasearch engine


metasearch, metacrawler, Ithaki Metaszperacz Metasearch Polski,security, szukaz, powerful metasearch, powerful metacrawler, linux, the best metasearch engines, wireless, metasearch engines,wap metasearch engine,bots , metacrawler